لپه نخودفرنگی

روسیه یکی از کشورهای وارد کننده نخود به کشور ما است که 2 نوع نخود را به ایران وارد می کند:نخود رسمی روس و نخود فرنگی روس.  در کارخانجات لپه سازی آذرشهر ، نخود فرنگی روسی به لپه تبدیل میشود و به عنوان لپه ای با قیمت پایین به بازار می آید.از نخود فرنگی روسی به عنوان نخود فلافلی ارزان در فلافلی ها استفاده می شود.

مــزایا
مــعایب