عدس کانادایی ساسکن

عدس وارداتی با مارک ساسکن،در بازار بیشتر از هر نوع دیگری به چشم می خورد و بیشتر از دیگر ارقام وارداتی در ایران طرفدار دارد.این محصول از لحاظ کیفیت،در رتبه بالاتری قرار دارد و بازار ایران بخش مهم و بزرگی از عدس وارداتی خود را از این نوع عدس انجام می دهد.

مــزایا
مــعایب