پسته فندقی

نام دیگر پسته فندقی پسته اوحدی می‌باشد. پسته فندقی دارای سایز کوچکی است و به همین دلیل قیمت آن نیز ارزان‌تر است. بنابراین در تهیه شیرینی و صنایع غذایی کاربرد گسترده‌تری دارد. طعم پسته فندقی مطلوب و مورد پسند است و از این نظر چیزی از سایر پسته‌ها کمتر ندارد. همان‌طور که گفتیم بیشترین صادرات پسته ایران مربوط به این رقم می‌باشد. 

مــزایا
مــعایب